• Sonja Elferink

Verandering

Heb jij dat ook weleens, dat je denkt vanaf nu doe ik het anders! En hoe lastig dat kan zijn want je valt zó terug in je oude patronen. Als je het anders wilt gaan doen zul je het vertrouwde moeten laten gaan. Misschien is het handig als je je eerst afvraagt waarom je het anders wilt gaan doen. Wat bevalt je niet aan de oude situatie? En dát, wat je niet bevalt, hoe voelt dat? Als het helemaal doorvoelt mag worden, aangenomen wordt als het ware, dan pas kan het oude jou loslaten in plaats van dat jij nog moeite doet. Zo ontstaat vanzelf nieuwe frisse ruimte waarin nieuwe dingen zich kunnen aandienen en ontwikkelen.

Ik maak gebruik van de onderstaande therapievormen.(De cijfertjes zijn bestemd voor de verzekeraars) 

Wil je meer info? Kijk dan op de volgende pagina's 

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest

Sonja Elferink

Helderseweg 3b

1815 AB Alkmaar

06-460 438 33