top of page

Opleiding systemisch werk en familieopstellingen

Wil je leren opstellen?

Ben je op zoek naar een opleiding over familieopstellingen en systemisch werk?

Misschien heb je al rondgekeken op websites van verschillende opleidingsinstituten.

Je kunt het niet vinden... Je voelt geen klik... Eigenlijk zoek je naar een spirituele en intuïtieve opleiding waarin bewustwording voor jezelf op de eerste plaats centraal staat. Er eerst zelf helemaal doorheen gaan voordat je je kennis toepast op je cliënten en in je dagelijks leven. En het liefst in een kleine groep.

Dat is hartstikke spannend en wat mij betreft de mooiste manier om je rugzak te legen en bewust te worden van wie je écht bent.

En dát is waar jouw cliënten op zitten te wachten! (...en jezelf, je gezin, collega's.... enz)

De invloed van je familiesysteem op jouw functioneren

We zijn allemaal gevormd door onze familie.

De gevolgen van traumatische gebeurtenissen, conflicten, geheimen, verslavingen e.d. binnen families lopen vaak als een rode draad door de generaties heen. Zowel genetisch als energetisch overgedragen patronen dragen we als verkramping met ons mee. 

Het persoon, 'ik', leeft en streeft naar een ordening (de onderstroom) en zal alles doen en/of laten, om die ordening 'goed' te laten voelen. Bewust of onbewust, zelfs als het destructief lijkt.

Daarom zul je in de training alles leren over die ordening en de kaders.

- Je gaat leren zien waar we zélf de energie stagneren.

- Om vervolgens te merken dat de kaders waarbinnen we werken als vanzelf wegvallen.

- Door de training kun je een diep gevoel van vrijheid ervaren

- en meer bewust worden van wie je wérkelijk bent.

Lees hier meer over het systeem

 Wij worden niet alleen in onze familie geboren maar

óók in de geschiedenis van onze familie, die ons ondersteunt

en voedt, maar ons in veel gevallen

ook kan verlammen.

-Monica McColdrick- 

 

Hoe werken familieopstellingen?

Het bijzondere aan familieopstellingen is dat we werken met een lichamelijk, energetisch en emotioneel veld. Dat veld wordt zichtbaar gemaakt door het opstellen van resonanten (ook wel representanten genoemd)

Dit kunnen mensen zijn maar ook voorwerpen. Door deze in de ruimte te plaatsen wordt zichtbaar waar de energie niet stroomt en verkrampt is.

Wat zijn de effecten van opstellingen?

Door aan opstellingen mee te doen of er bij aanwezig te zijn kun je plotseling inzichten ontvangen en de verkramping van energie lost zichzelf op.

Jij en het systeem waarvan je onderdeel bent, met betrekking tot jou, komen tot bevrijding.

Het is net als met Sinterklaas. Toen je nog klein was geloofde je écht in de Goedheiligman. Totdat er inzicht kwam en je geloof in Sinterklaas verdampte. En dan kun je nooit meer terug geloven in Sinterklaas.

Als kind hebben we geleerd om onze emoties en gevoelens weg te stoppen, te ontkennen en te vermijden. Deze gevoelens zijn vaak als te heftig en overweldigend ervaren om welke reden dan ook.

En elke keer dat er nú een emotie of een overweldigend gevoel aan zit te komen maken we gebruik van overlevingsstrategieën om dat, wat we nooit meer willen ervaren, veilig te stellen.

Langdurige onderdrukking van deze emoties en gevoelens (ook wel traumadelen genoemd) kunnen resulteren in tal van psychische en fysieke klachten, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin of werk, waardoor leven overleven wordt. Dit is de verkramping en gestagneerde energie.

 

Met behulp van opstellingen kunnen verborgen delen weer zichtbaar worden en overlevingsstrategieën blootgelegd en aanvaard zodat je een diep gevoel van vrijheid kan ervaren en meer bewust wordt van wie je wérkelijk bent.

Werkvormen

•Individuele opstellingen met behulp van kussentjes en/of andere grondankers

•Tafelopstellingen met behulp van poppetjes en voorwerpen

•Plenaire opstellingen met behulp van representanten uit de groep

Je bent wie je bent!

Maar wie ben je echt?

DE BASIS

 

De Basis bestaat uit 4 weekeinden en is gericht op het familiesysteem.

Je leert:

 • alles over de wetmatigheden, dynamieken en symptomen van het familiesysteem

 • maken en analyseren van het genogram aan de hand van het eigen systeem

 • kennen en herkennen van veel voorkomende verstrikkingen in de relatie tussen ouders en kinderen en de gevolgen daarvan

 • kennen en erkenen van het belang van de innerlijke houding van de opsteller

 • meer en meer gebruik maken van je intuïtie en de geleerde kaders weer los durven laten

Zodat je:

 • familiesystemen kunt doorgronden en doorzien 

 • begrijpt waarom mensen doen wat ze doen

 • je rugzak leegt zodat een ander (bijvoorbeeld je kids) niet over de stenen struikelt die jij hebt laten liggen (bewust en met name onbewust!)

 • met liefde naar jezelf en je systeem kan kijken

DE VERDIEPING

 

De Verdieping bestaat uit 4 weekeinden

en is gericht op alle delen die we in onszelf hebben buitengesloten.

Je leert:

 • kennen en herkennen en werken met traumadelen, overlevings- en verdedigingsmechanismes en gezonde delen

 • herkennen van de innerlijke dialoog en het verlangen

 • het yin-yang principe toe te passen

 • kennen en erkennen van het belang van de innerlijke houding van de opsteller

 • meer en meer gebruik maken van je intuïtie en de geleerde kaders weer los durft te laten

Zodat je:

 • invoelend en intuïtief een opstelling kan begeleiden

 • alle innerlijke delen van je cliënt én jezelf kunt onderscheiden

 • een innerlijke transformatie ervaart en als vanzelf in balans komt

 • beseft dat je Liefde bént 

 • beseft dat Jij (of met andere woorden,Stilte, Liefde, BewustZijn) overal aan vooraf gaat