top of page

ORGANISATIE EN BEDRIJF

Hoe je jouw onderneming

Organisatie en bedrijf

Waar je ook gaat, je neemt ‘jezelf’ mee
Persoonlijke 
begeleiding

Een organisatieopstelling is een bijzondere en effectieve methode die in korte tijd inzicht geeft en de oorzaak van problemen in bedrijven en organisaties helder en zichtbaar maakt. Binnen organisatieopstellingen wordt gewerkt met het organisatiesysteem. Onder je organisatiesysteem wordt verstaan jezelf, je leidinggevende(n), je collega's, je ondergeschikten. Binnen een systeem kan de energie optimaal stromen als aan 3 basiswetten voldaan wordt:

- Iedereen maakt deel uit van en heeft recht op zijn/haar plaats in het systeem van herkomst en heeft het recht erbij te horen en als zodaniggezien en erkend te worden.

- Iedereen neemt zijn/haar specifieke rol in binnen het systeem daarbij is er sprake van ordening.

- Er is balans tussen geven en ontvangen. Als aan deze 'regels' niet voldaan wordt, worden de verhoudingen binnen de organisatie verstoord en ontstaan er blokkades in de energiestroom en dus stagnatie van processen. Door op deze manier te kijken naar problemenwerk je niet aan de symptomen maar kijk je naar onderliggende oorzaken.

 

 

Niet alle problemen binnen een organisatie zijn terug te leiden naar verstoringen in het systeem. Ook door persoonlijke en innerlijke problemen kunnen er stagnaties op werkgebied ontstaan. Waar je ook gaat, je neemt `jezelf` mee. 

* Ervaar je teveel en te lange tijd stress?
* Neem je teveel hooi op je vork?
* Voel je je soms machteloos?
* Twijfel je aan je werk of voel je dat je bent vastgelopen?

Dan is persoonlijke begeleiding iets voor jou.


 

Mijn passie is het zichtbaar maken en benoemen van de onderstroom, (denk)patronen en traumadelen, zowel van personen als in teams. Daardoor ontstaat er ruimte voor beweging en worden veranderingen niet langer als bedreiging maar als kans gezien.

Bewustwording en erkenning van wat is leidt tot minder afhankelijkheid, meer verantwoordelijkheid en kan persoonlijk leiderschap zich ontwikkelen.

 

Sinds 2006 ben ik fulltime werkzaam als Spiritueel Coach en begeleid ik cliënten en groepen in hun persoonlijke- en/of groepsprocessen met betrekking tot elk denkbaar onderdeel van het leven. Dat kan te maken hebben met werk/loopbaan, familie, relaties en persoonlijke ont-wikkeling. Er is daarin voor mij geen onderscheid tussen leden van directie, management, medewerkers van bedrijven of particulieren . 

De belangrijkste problemen waarmee we kampen, 
kunnen we niet oplossen op het bewustzijnsniveau
waarop we ze hebben gecreëerd.
-Albert Einstein-

Sonja Elferink Spiritueel Coach

Succesvolle mensen luisteren naar hun intuïtie, investeren in zichzelf en maken gebruik van een coach.

bottom of page