Succesvolle mensen luisteren naar hun intuïtie, investeren in zichzelf en maken gebruik van een coach.

Organisatie en bedrijf

Waar je ook gaat, je neemt ‘jezelf’ mee

Mijn passie is het zichtbaar maken en benoemen van de onderstroom, (denk)patronen en traumadelen, zowel van personen als in teams. Daardoor ontstaat er ruimte voor beweging en worden veranderingen niet langer als bedreiging maar als kans gezien.

Bewustwording en erkenning van wat is leidt tot minder afhankelijkheid, meer verantwoordelijkheid en kan persoonlijk leiderschap zich ontwikkelen.

 

Sinds 2006 ben ik fulltime werkzaam als Spiritueel Coach en begeleid ik cliënten en groepen in hun persoonlijke- en/of groepsprocessen met betrekking tot elk denkbaar onderdeel van het leven. Dat kan te maken hebben met werk/loopbaan, familie, relaties en persoonlijke ont-wikkeling. Er is daarin voor mij geen onderscheid tussen leden van directie, management, medewerkers van bedrijven of particulieren . 

Persoonlijke 
begeleiding

Niet alle problemen binnen een organisatie zijn terug te leiden naar verstoringen in het systeem. Ook door persoonlijke en innerlijke problemen kunnen er stagnaties op werkgebied ontstaan. Waar je ook gaat, je neemt `jezelf` mee. 

* Ervaar je teveel en te lange tijd stress?
* Neem je teveel hooi op je vork?
* Voel je je soms machteloos?
* Twijfel je aan je werk of voel je dat je bent vastgelopen?

Dan is persoonlijke begeleiding iets voor jou.


 

Organisatie opstellingen

Een organisatieopstelling is een bijzondere en effectieve methode die in korte tijd inzicht geeft en de oorzaak van problemen in bedrijven en organisaties helder en zichtbaar maakt. Binnen organisatieopstellingen wordt gewerkt met het organisatiesysteem. Onder je organisatiesysteem wordt verstaan jezelf, je leidinggevende(n), je collega's, je ondergeschikten. Binnen een systeem kan de energie optimaal stromen als aan 3 basiswetten voldaan wordt:

- Iedereen maakt deel uit van en heeft recht op zijn/haar plaats in het systeem van herkomst en heeft het recht erbij te horen en als zodaniggezien en erkend te worden.

- Iedereen neemt zijn/haar specifieke rol in binnen het systeem daarbij is er sprake van ordening.

- Er is balans tussen geven en ontvangen. Als aan deze 'regels' niet voldaan wordt, worden de verhoudingen binnen de organisatie verstoord en ontstaan er blokkades in de energiestroom en dus stagnatie van processen. Door op deze manier te kijken naar problemenwerk je niet aan de symptomen maar kijk je naar onderliggende oorzaken.

 

 

De belangrijkste problemen waarmee we kampen, 
kunnen we niet oplossen op het bewustzijnsniveau
waarop we ze hebben gecreëerd.
-Albert Einstein-

Ik maak gebruik van de onderstaande therapievormen.(De cijfertjes zijn bestemd voor de verzekeraars) 

Wil je meer info? Kijk dan op de volgende pagina's 

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest

Sonja Elferink

Helderseweg 3b

1815 AB Alkmaar

06-460 438 33