top of page

Het systeem

Een familie wordt als een systeem gezien met een eigen dynamiek. Een systeem kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door personen op te stellen in de ruimte. Opstellingen maken verstoorde verhoudingen in het systeem inzichtelijk en tastbaar. Het evenwicht binnen een systeem wordt onbewust geleefd door drie basisaannames:

  • Iedereen maakt deel uit van en heeft recht op zijn/haar plaats in dat systeem van herkomst en heeft het recht erbij te horen en als zodanig erkend en geëerd te
    worden.

  • Iedereen neemt zijn/haar specifieke rol in binnen het systeem daarbij is er sprake van ordening.

  • Er is balans tussen geven en ontvangen.

 

Soms worden deze 'regels' verstoord, bijvoorbeeld wanneer familieleden worden buitengesloten, doodgezwegen, of onbekend zijn. Of daar waar de balans in geven en ontvangen in een familie is verdwenen. Uit trouw en loyaliteit aan bijv. de ouders,kunnen we onbewust en onbedoeld de disbalans in stand houden. Hierdoor ontstaan verstrikkingen, die ertoe kunnen leiden, dat we (soms letterlijk) onze plek niet kunnen vinden, onzeker en je 'niet jezelf' voelt, moeilijk keuzes kunnen maken, nergens rust in kunnen vinden, of we ervaren heftige emoties, die we van onszelf onbegrijpelijk vinden. In de familie- opstellingen worden deze verstrikkingen zichtbaar gemaakt, zodat wat nog niet is afgevoeld alsnog doorvoeld kan worden en de energie jou kan verlaten.

Het zichtbaar maken en erkennen van "wat is", geeft ruimte voor verandering. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnenuit, bewegen in de richting van oplossen. Met behulp van de opstelling wordt het oplossen zichtbaar gemaakt. Vaak krijgt degene voor wie de opstelling is (soms eindelijk) zijn plek in het systeem en wordt de balans in geven en nemen in het eigen systeem hersteld.

Hoe werken familieopstellingen? Het bijzondere aan familieopstellingen is dat er gewerkt wordt met een lichamelijk, energetisch en emotioneel veld, dat zichtbaar gemaakt wordt door het opstellen van representanten. Dit kunnen mensen zijn maar ook voorwerpen. De mensheid maakt al eeuwenlang gebruik van dit veld. Opstellingen zijn te vergelijken met oude rituelen die bij vele oervolkeren terug te vinden zijn.

bottom of page