• Sonja Elferink

Niets...Boosheid, wanhoop, moe van het harde werken, moe van bereiken, willen, niet willen, vechten, verklaren, analyseren, verbeteren, aanpassen, wachten tot ‘het’ gebeurt. Van wie word ik zo moe? En dit keer…… dit keer wend ik me niet af. Trillend van angst kijk ik in het niets, ben ik niets, word ik niets, is er niets. Trillend en onbeschermd blijft niets over. Niets meer, geen dromen, geen zekerheid, geen toekomst, geen verlichting. Niets meer te bereiken. Naakt en onbeschermd rust ik in niets, niets te verbergen, niets op te houden. Totaal onpersoonlijk en totaal veilig. Het leven stroomt binnen en het is niet aan mij…

#niets #stilte #overgave #leven #bewustzijn

81 keer bekeken

Ik maak gebruik van de onderstaande therapievormen.(De cijfertjes zijn bestemd voor de verzekeraars) 

Wil je meer info? Kijk dan op de volgende pagina's 

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest

Sonja Elferink

Helderseweg 3b

1815 AB Alkmaar

06-460 438 33