Reading en healing

 

Ieder mens heeft een energetisch veld. Dit veld kan ik bij jou waarnemen en vertelt mij iets over het welzijn van jou op dit moment.

Door deze waarneming kan ik een beeld krijgen van de eventuele verstoringen in dit veld waardoor de energie niet goed kan doorstromen. Dit geeft wel inzicht maar het inzicht is pas het begin omdat we onszelf niet compleet kunnen ervaren totdat we doorzien dat de zogenaamde blokkade die we ervaren niet langer weggestopt wil worden.

Dit kan iets emotioneels zijn of iets fysieks vanuit het verleden. Pijn is een energie. Wanneer deze energie onderdrukt wordt, wordt deze energie vastgehouden in het lichaam. Het is net alsof we een computer zijn. We slaan alles op totdat we onszelf toestaan die ervaringen en energie volledig toe te laten. En hoe langer het er zit hoe groter de kans op pijn en ongemakken.

Wanneer we een healing krijgen is dat natuurlijk heel fijn maar als we ons gedrag niet veranderen, zelfs als we op dat moment heling ervaren, zal de blokkade uiteindelijk weer terugkomen.

 

Als we niet herkennen wat onze pijn veroorzaakt, dan zal het iedere keer opnieuw weer terugkomen. Opnieuw en opnieuw...

 

Dus we kunnen een healing ondergaan, meridianen openen, en onze chakra`s balanceren maar als we niet weten wat ons vasthoudt zal het steeds terugkomen. 

 

De beste manier om een weg hieruit te vinden is om de patronen in jezelf te ontdekken, te observeren en healing als ondersteuning te zien.

In dit persoonlijke proces kan ik jou begeleiden.

 

 

Als ik doe wat ik altijd deed
Krijg ik wat ik altijd kreeg

 

Als ik blijf kijken
Zoals ik altijd heb gekeken
Blijf ik denken
Zoals ik altijd dacht

 

Als ik blijf denken
Zoals ik altijd heb gedacht
Blijf ik geloven
Wat ik altijd heb geloofd

 

Als ik blijf geloven
Wat ik altijd heb geloofd
Blijf ik doen
Zoals ik altijd heb gedaan

 

Als ik blijf doen
Zoals ik altijd heb gedaan
Blijft mij overkomen
Wat mij altijd overkomt

 

Maar als ik mijn ogen sluit
En goed kijk naar binnen
Dan kom ik deze cirkel uit
En kan ik steeds opnieuw beginnen

 

 

 

 

 

 

Ik maak gebruik van de onderstaande therapievormen.(De cijfertjes zijn bestemd voor de verzekeraars) 

Wil je meer info? Kijk dan op de volgende pagina's 

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest

Sonja Elferink

Helderseweg 3b

1815 AB Alkmaar

06-460 438 33