top of page

Gezins- en Kindercoach

Kinderen van deze tijd

Kinderen van deze tijd zijn intuïtief, zij denken in kleuren, geuren, beelden, geluiden, smaken, gevoelens en een direct weten. Hun denken is niet gebonden aan tijd en ruimte. Daardoor spelen heden, verleden en toekomst geen rol bij het ervaren. Hun leven is gebaseerd op herkenning. Alles is één grote herkenning van al wat was en zal zijn. ze ervaren alles en iedereen als onderdeel van zichzelf. Daardoor maken zij geen onderscheid tussen hun eigen situatie en die van een ander. Kinderen van deze tijd hebben een grote fantasie waarin het onderscheid tussen de realiteit en fantasie lastig te onderscheiden is. Ook leggen ze heel snel verbanden waardoor ze snel dingen kunnen herkennen, overzien, doorzien en oplossen.
Nieuwetijdskinderen zijn gevoelige, hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk.

De Reversie Methode® is bedoeld voor ouders die hun kinderen

beter willen begeleiden of begrijpen.

 

Kinderen zijn afhankelijk van de omgeving waarin ze geboren worden en ze zullen in die omgeving altijd een manier zoeken en vinden die hen helpt te overleven. Ze passen zich dus aan de omstandigheden aan. Deze aanpassingen aan hun natuurlijk gedrag kan gevolgen hebben op zowel gedrags- als fysiek niveau. Kinderen kunnen woedeaanvallen krijgen, onhandelbaar worden, autistische trekken vertonen. Maar ook eczeem, allergie, ADHD of PDD NOS zijn uitingen van het kind dat zich heeft aangepast.

 

Met behulp van de Reversie methode help ik de ouders die samen met hun kind op zoek willen gaan naar een prettigere leefomgeving.

 

Kinderen van 0 t/m 8 jaar kunnen niet zelf getest worden en moeilijk aangeven wat er aan de hand is. Daarom wordt er met deze kinderen via de ouders gewerkt. Hiervoor hoeft je kind niet specifiek mee te komen tenzij daar speciaal naar wordt gevraagd. Kinderen ouder dan acht jaar kunnen wel getest worden. Het hangt van het kind af of er via de ouders of het kind wordt gewerkt. Het eerste consult is echter altijd zonder kind. Tijdens het eerste consult wordt duidelijk wat de wisselwerking is tussen jou en je kind. Er vindt een intake plaats waarin we de hoeveelheid en de vorm van de sessies bepalen. In de consulten daarna ga je werken aan blokkades die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de problemen. In de praktijk merken we echter dat na het eerste consult al rust is gekomen in de situatie.

Het gebed dat verhoord werd

Ik vroeg om kracht
en het leven gaf me moeilijkheden
om me sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid
en het leven gaf me problemen
om te leren oplossen

Ik vroeg om moed
en het leven gaf me gevaren
om te overwinnen

Ik vroeg om liefde
en het leven gaf me mensen
om te helpen

Ik vroeg om gunsten
en het leven gaf me kansen

Ik ontving niets van wat ik vroeg.
Ik ontving alles wat ik nodig had

(bron: Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft
van Sylvia Roosendaal)

 

Reversie methode

 

De Reversie methode is ontwikkeld door Sylvia Roosendaal, Dreamchild en staat voor het terugdraaien van de tijd. Kinderen van deze tijd leven vanuit hun gevoel en daardoor reageren ze op óns gevoel in plaats van op wat we zeggen.Daarmee zijn onze kinderen onze spiegel. Wanneer we gedrag van ons kind zien waar wij het moeilijk mee hebben, is het iets van ons zelf waar we niet naar willen kijken. En dat kan van alles zijn, onverwerkte zaken uit onze jeugd, karaktertrekjes die we van onszelf niet willen zien en dus niet accepteren, wanneer wij iets doen wat we eigenlijk niet zouden willen maar dan toch doen omdat 'het zo hoort' of om een ander niet te kwetsen. Kinderen van deze tijd voelen dan ook precies aan wanneer we niet eerlijk zijn naar onszelf. We hoeven echt geen nee te zeggen wanneer we vanuit ons hart eigenlijk voelen: ach waarom ook niet. Dus zijn ze even later gewoon aan het doen wat we net daarvoor verboden hadden.Kinderen van deze tijd hebben ook een sterk rechtvaardigheids gevoel en er is geen verschil tussen een volwassene en hun zelf. Ze snappen dan ook absoluut niet als een volwassene zich autoritair gedraagt. En dat zal zich bij deze kinderen uiten in woede en boosheid. Door hun sterk rechtvaardigheids gevoel zullen ze zich snel onbegrepen voelen.


De Reversie methode gaat terug naar het kind in ons en geeft op een liefdevolle manier een duidelijk beeld van ons gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee veranderd als wij dit stuk in onszelf helen. Deze methode maakt gebruik van de twaalf basisbehoeften en het Enneagram. Door middel van de twaalf basisbehoeften krijgen we inzicht in welke vorm van aandacht we als kind als gemis hebben ervaren. Het Enneagram geeft weer welk gedrag we hebben aangeleerd om ons te beschermen tegen dit gemis. Deze bescherming is onbewust maar nadrukkelijk aanwezig. Het vormt de basis voor de problemen die we bij ons kind ervaren.

Wegens het overweldigende aantal aanvragen, kan ik op dit moment helaas geen nieuwe clienten/afspraken aannemen voor individuele sessies.

 

Er zijn wel iedere maand opstellingdagen waar je ook, middels je eigen opstelling, een probleem/thema kunt inbrengen.

In mei is de volgende Stlteretraite op Texel, en de opleiding Systemisch werk en familieopstelingen start weer in september.

Heb je toch behoefte aan een individuele sessie, dan verwijs ik je graag naar mijn collega Fatma Tastan in Heerhugowaard. het ZIJN! coaching

Van harte welkom! Liefs Sonja 

bottom of page