top of page

Familieopstellingen en systemisch werk

Wanneer je voor coaching en/of therapie komt maak ik tijdens de sessies onder andere gebruik van opstellingen en systemisch werk.

Wanneer je nog meer verdieping wilt kun je er ook voor kiezen om de opleiding te volgen.

Het werken met familieopstellingen is gebasseerd op de inzichten van o.a. Bert Hellinger en Frans Rupert en vormt samen met mijn werk als reader, healer en medium een deel van het kader van waaruit ik werk.

Image by Nathan Dumlao
Gelukkig gezin

Familie dynamiek - uitleg -

 

Een familie wordt als een systeem gezien met een eigen dynamiek. Een systeem kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door personen op te stellen in de ruimte. Opstellingen maken verstoorde verhoudingen in het systeem inzichtelijk en tastbaar. Het evenwicht binnen een systeem wordt onbewust geleefd door drie basisaannames:

 

  • Iedereen maakt deel uit van en heeft recht op zijn/haar plaats in dat systeem van herkomst en heeft het recht erbij te horen en als zodanig erkend en geeerd te worden.

  • Iedereen neemt zijn/haar specifieke rol in binnen het systeem daarbij is er sprake van ordening.

  • Er is balans tussen geven en ontvangen.

Het zichtbaar maken en erkennen van 'wat is', geeft ruimte voor verandering.

Soms worden deze regels verstoord, bijvoorbeeld wanneer familieleden worden buitengesloten, doodgezwegen, of onbekend zijn. Of daar waar de balans in geven en nemen in een familie is verdwenen. Uit trouw en loyaliteit aan bijv. de ouders, houden personen de disbalans soms in stand. Hierdoor ontstaan verstrikkingen, die er toe kunnen leiden, dat mensen (soms letterlijk) hun plek niet kunnen vinden, zich onzeker en "niet zichzelf" voelen, moeilijk keuzes kunnen maken, nergens rust kunnen vinden, of heftige emoties ervaren, die ze van zichzelf onbegrijpelijk vinden. In de familie- opstellingen worden deze verstrikkingen zichtbaar gemaakt. Het zichtbaar maken en erkennen van "wat is", geeft ruimte voor verandering. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnen uit, bewegen in de richting van oplossen. Met behulp van de opstelling wordt het oplossen zichtbaar gemaakt. Vaak krijgt degene voor wie de opstelling is (soms eindelijk) zijn plek in het systeem en wordt de balans in geven en nemen in het eigen systeem hersteld.

Effecten:

Deelnemers aan opstellingen ervaren een inzicht in zichzelf. Zowel de eigen opstelling, als het representant/plaatsvervanger zijn in opstellingen van anderen, geven inzicht bij het oplossen van eigen problemen. Er ontstaat een diepgaande impuls tot veranderen of tot aanvaarden en onvoorwaardelijke acceptatie. Er vind dan een bewustwording plaats van wie je werkelijk bent en niet van wie je denkt dat je bent.

Opstellingen als spiegel:

Als kind hebben we geleerd om onze emoties en gevoelens weg te stoppen, te ontkennen en te vermijden omdat deze gevoelens vaak als te heftig en overweldigend zijn ervaren om welke reden dan ook. En elke keer dat er nu een emotie of een overweldigend gevoel aan zit te komen maken we gebruik van overlevingsstrategiën om dat, wat we nooit meer willen ervaren, veilig te stellen. Langdurige onderdrukking van deze emoties en gevoelens (ook wel traumadelen genoemd) kunnen resulteren in tal van psychische en fysieke klachten, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin of werk, waardoor leven meer overleven wordt.

Meisje in boomgaard

Met behulp van opstellingen kunnen verborgen delen weer zichtbaar worden en overlevingsstrategieën blootgelegd en aanvaard waardoor je een diep gevoel van vrijheid ervaart.


Zit je niet lekker in je vel en ervaar je bijv. gevoelens van angst, boosheid, verdriet en schuldgevoelens, depressies, slapeloosheid, rusteloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen, vermoeidheid, (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Heb je relatieproblemen of opvoedingsproblemen : bijv. bij gedragsproblemen (o.a. ADHD), machtsstrijd tussen ouders en kinderen, strijd tussen gezinsleden, afwezigheid van een van de beide ouders door scheiding of overlijden, problemen als gevolg van adoptie, of als gevolg van onbekend zijn van een van de beide ouders, bij afscheid van geliefde personen, strijd over omgang- of voogdijregelingen.

pijl spiritueel coach_edited.png

Lees  hier de ervaringen van anderen

Wegens het overweldigende aantal aanvragen, kan ik op dit moment helaas geen nieuwe clienten/afspraken aannemen voor individuele sessies.

 

Er zijn wel iedere maand opstellingdagen waar je ook, middels je eigen opstelling, een probleem/thema kunt inbrengen.

In mei is de volgende Stlteretraite op Texel, en de opleiding Systemisch werk en familieopstelingen start weer in september.

Van harte welkom! Liefs Sonja 

bottom of page