top of page
KwaliteitsTherapeutenVirtueelschild-2.jpg
GATVirtueelschild-2.jpg

Non profit organisatie Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) is een onafhankelijke WKKGZ geschilleninstantie erkend door het  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

rbcz-logo-payoff-transp.png

Beroepsvereniging en vergoeding vanuit aanvullende verzekering

 

CAT: CM 1706-27-11-18  

RBCZ: 505075R

ARCOS: 5574

AGB-code Zorgverlener : 90-043948
AGB-code Praktijk      : 90-52679 

KvK: 37081956 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging CAT, Complementair AanvullendeTherapeuten, Level 5, ingeschreven onder nummer CM 1706-27-11-18

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling https://gatgeschillen.nl


De zorgwijzer vertelt welke zorg door welke zorgverzekeraar vergoed wordt. Ook op de website van CAT zijn de vergoedingen te vinden. Hoeveel er vergoed wordt, hangt af van de verzekering. 
Websites van CAT en/of Zorgwijzer

Website RBCZ 

Missie en visie RBCZ

De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Kwaliteit

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Maatschappelijke erkenning

De Stichting is ook voortdurend bezig met de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen in Nederland en binnen Europa. RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam: www.efcam.eu


Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. 

 

Psychosociale therapie en/of spirituele coaching is aanvullend en complementair en geen vervanging voor de reguliere geneeskunde.

bottom of page